۲۵
خرداد
ثبت نام کلاس های ریاضی ( سال تحصیلی 96-95 )

ثبت نام کلاس های ریاضی ( سال تحصیلی 96-95 )

 مقطع شما » دهم ریاضی، مقطع شما » دهم تجربی، مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

جهت ثبت نام نهایی در کلاس های ریاضی مهندس شریفی، روزهای تعیین شده به آموزشگاه نیکو ( شعبه ولیعصر ) مراجعه کنید.  شنبه 95/03/29 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  یکشنبه 95/03/30 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  دوشنبه 95/03/31 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  ...۲۳
اردیبهشت
کلاس های جمع بندی ویژه کنکور 95 و امتحانات نهایی سال سوم متوسطه

کلاس های جمع بندی ویژه کنکور 95 و امتحانات نهایی سال سوم متوسطه

 مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی