۲۵
خرداد
ثبت نام کلاس های ریاضی ( سال تحصیلی 96-95 )

ثبت نام کلاس های ریاضی ( سال تحصیلی 96-95 )

 مقطع شما » دهم ریاضی، مقطع شما » دهم تجربی، مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

جهت ثبت نام نهایی در کلاس های ریاضی مهندس شریفی، روزهای تعیین شده به آموزشگاه نیکو ( شعبه ولیعصر ) مراجعه کنید.  شنبه 95/03/29 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  یکشنبه 95/03/30 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  دوشنبه 95/03/31 از ساعت 10 الی 13 و 17 الی 20  ...۲۳
اردیبهشت
کلاس های جمع بندی ویژه کنکور 95 و امتحانات نهایی سال سوم متوسطه

کلاس های جمع بندی ویژه کنکور 95 و امتحانات نهایی سال سوم متوسطه

 مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی۰۷
بهمن
برنامه آزمون های آنلاین سال چهارم کنکور 95 ( پروژه دوم )

برنامه آزمون های آنلاین سال چهارم کنکور 95 ( پروژه دوم )

 مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

یکشنبه 94/12/02: دستگاه اعداد، قدرمطلق، جزءصحیح، رسم نمودار و قواعد انتقال  یکشنبه 94/12/16: تعیین علامت، معادلات و نامعادلات، تابع نمایی و لگاریتمی  یکشنبه 94/12/23: تابع، مثلثات، تصاعد های حسابی و هندسی  یکشنبه 95/01/08: حد و پیوستگی، دنباله ( تا آخر...۱۷
آذر
برگزاری آزمون های آنلاین جهت آمادگی در آزمون های آزمایشی قلم چی

برگزاری آزمون های آنلاین جهت آمادگی در آزمون های آزمایشی قلم چی

 مقطع شما » دهم ریاضی، مقطع شما » دهم تجربی، مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

برای آمادگی هر چه بهتر شما دانش آموزان عزیز، قبل از هر آزمون قلم چی، آزمون آنلاین برگزار خواهد شد.  برنامه آزمون ها را از بخش « بولتن آکادمی » ( بلوک سمت چپ ) مطلع ...۲۶
مرداد
برنامه آزمون های آنلاین کنکور 95 ( پروژه اول )

برنامه آزمون های آنلاین کنکور 95 ( پروژه اول )

 مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

جمعه 94/06/06: دستگاه اعداد و خواص اعداد حقیقی، قدرمطلق و جزءصحیح  جمعه 94/06/13: رسم نمودار و قواعد انتقال، قدرمطلق و جزءصحیح  جمعه 94/06/20: تعیین علامت، معادلات و نامعادلات  جمعه 94/06/27: تصاعد های حسابی و هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی  جمعه 94/07/...۱۹
مرداد
ثبت نام در آزمون های آنلاین

ثبت نام در آزمون های آنلاین

 مقطع شما » دهم ریاضی، مقطع شما » دهم تجربی، مقطع شما » یازدهم ریاضی، مقطع شما » یازدهم تجربی، مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

جهت ثبت نام و دریافت کد دانش آموزی، نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، نام مدرسه و شهر خود را به شماره 30005006000436 ارسال نم...۳۱
تیر
سخنی کوتاه با کنکوری های 94

سخنی کوتاه با کنکوری های 94

 مقطع شما » چهارم تجربی، مقطع شما » چهارم ریاضی

کنکور باز هم آمد و رفت، باز همچون همیشه ی اغلب رقابت ها، عده ی معدودی به آنچه می خواستند رسیدند و عده ی کثیری از آن چه می خواستند بازماندند و ما نمی دانیم تو که خواننده ی این سطور هستی از کدام گروهی؟! اما یک چیز را می دانیم و از آن بیم داریم ...